м. Львів, вул. І.Франка 61/к. 500

info@lgs.lviv.ua

(032) 225 74 06

(067) 990 37 93

(050) 990 05 66

ми робимо складне простим і зрозумілим!

HR Менеджер Logos IT Academy

Головною особливістю Logos IT Academy завжди була орієнтація на найбільш актуальні й сучасні технології програмування. Безумовно найгарячіша сфера на сьогодні - це розробка додатків, веб-сервісів та інших технологій мовою JAVA.

Ми спроектували унікальну 5-місячну програму навчання та освоєння професії Java-розробник. За 5 місяців ви покроково пройдете довгий шлях від початківця до професіонала. Курс охоплює найважливіші аспекти в програмуванні на Java. Ми готуємо фахівців, які відповідають усім основним вимогам на вакансію Junior Java developer. Програму курсу ви зможете переглянути нижче.

Наше завдання - сформувати всебічно розвинутого Java-розробника. Це означає, що ви будете орієнтуватися в найпопулярніших технологіях і фреймворках, а також добре розуміти "кухню" розробки додатків, сервісів, і технологій на Java.

У програму також закладено базу навчання принципів правильної розробки (те, чого так не вистачає багатьом програмістам).

Більш детальний опис кожного місяця навчання ви знайдете на цій сторінці. Бажаємо ентузіазму, упевненості та успіхів у навчанні. До зустрічі!

програма навчання

 • HTML/CSS
 • MYSQL
 • ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ
 • JAVA CORE
 • JAVA ADVANCED
 • ПРАКТИКА

(20 ак.год)

 • Вступ до HTML
 • Загальна структура сторінки
 • Теги
 • Парні теги
 • Одиночні теги
 • Елементи верхнього рівня
 • Елементи заголовка
 • Блокові елементи
 • Рядкові елементи
 • Списки
 • Практична: верстка HTML-сторінки
 • Вступ до CSS
 • Синтаксис запису
 • Пріоритетність
 • Значення CSS властивостей
 • Способи використання та запису CSS-коду
 • Класи та ідентифікатори
 • Практична: виконати стилізацію рядків за домогою вбудованого, глобального та пов'язаного способів
 • div-контейнери, поняття блокової верстки
 • Використання CSS властивостей:
 • Висота та ширина
 • Рамки, border & outline
 • Вирівнювання в ряд за допомогою float & display
 • Відступи margin & padding
 • Практична: зверстати загальну структуру сторінки
 • Зробити надпис "Україна", використовуючи тільки div-контейнери
 • Набір CSS значень для стилізації
 • Стилізація шрифтів, тексту, фону
 • Практична: зверстати сторінку та стилізувати її
 • Поєднання селекторів, псевдоелементи та псевдокласи
 • Практична: зробити меню, стилізувати 3 списки, за допомогою list-style-image, background-image, ::before
 • Верстка повноцінної сторінки
 • Верстка повноцінного сайту візитки. Залежно від успішності пропонуємо розглянути деякі функції CSS-анімацій
 • Домашнє опрацювання: Таблиці
 • Практична: створити таблицю, розмалювати її, використовуючи тільки псевдокласи :first-child,:last-child; :nth-child();
 • Відносні посилання та якорі

(20 ак.год)

 • Заняття 1
 • Основні поняття баз даних
 • MySQL – як СУБД для баз даних
 • Заняття 2
 • Реляційна модель даних
 • Деякі аспекти проектування реляційних баз даних
 • Заняття 3
 • Мова SQL: загальний огляд
 • Формування SQL-запиту
 • Інструкції щодо маніпуляції з таблицями
 • Заняття 4.
 • Інструкції щодо маніпуляції з таблицями (продовження)
 • Інструкції щодо модифікації даних
 • Заняття 5
 • Формування SQL-запиту на вибірку
 • Використання агрегатних функцій
 • Підзапити
 • Заняття 6
 • Формування багатотабличного SQL-запиту
 • Заняття 7
 • Віртуальні таблиці (view – представлення)
 • Збережені процедури
 • Заняття 8
 • Практика. При потребі + 2 практики

(10 ак.год)

 • Що таке програма, і де її виконують?
 • Де виконують програми
 • Пристрій комп'ютера, і що нас у ньому цікавить
 • Постійний запам'ятовуючий пристрій
 • Оперативна пам'ять
 • Процесор
 • Подання даних у пам'яті комп'ютера
 • Двійкова система числення
 • Біт, байт
 • Переведення чисел у двійкову систему числення
 • Переведення чисел із двійкової системи числення
 • Низькорівневі мови програмування
 • Високорівневі мови програмування
 • На яких за рівнем мовах будемо писати ми?
 • Постановка задачі та алгоритми
 • Що повинна зробити програма
 • Постановка задачі
 • Вхідні дані
 • Вихідні дані
 • Алгоритми
 • Поняття алгоритму
 • Приклади алгоритмів
 • Навіщо нам алгоритми
 • Змінні
 • Що таке змінна
 • Де в комп'ютері зберігаються змінні
 • Навіщо потрібні змінні
 • Розгалуження (в алгоритмах)
 • Що таке розгалуження
 • Нелінійне виконання коду
 • Як розгалуження позначають в алгоритмах
 • Приклади задач і алгоритмів їх розв'язання
 • Практика: складаємо алгоритми
 • Основи програмування
 • Компільовані й інтерпретовані мови програмування
 • Загальна відмінність компільованих та інтерпретованих мов
 • Приклади компільованих мов
 • Приклади різних мов
 • Практика: пишемо Hello World
 • Вибираємо мову програмування
 • Яка програма буде виконувати код
 • Hello Word!
 • Змінні
 • Як оголосити змінну
 • Як записувати значення у змінні
 • Як зчитувати значення зі змінних
 • Типи даних
 • Що таке тип даних
 • Числа
 • Рядки
 • Булевський тип
 • Інші типи даних
 • Розгалуження (в коді)
 • Функції
 • Що таке функція
 • Призначення функцій
 • Прибираємо повторюваний код
 • Область видимості
 • Повернення значень з функції
 • Практика
 • Мови програмування
 • Цикли
 • Що таке цикли
 • Види циклів
 • Приклади використання циклів
 • Масиви
 • Що таке масиви
 • Приклади використання масивів
 • Практика
 • Огляд сучасних мов програмування та їх призначення
 • Мови для розробки сайтів
 • Мови для розробки настільних додатків
 • Мови для розробки програм під мобільні пристрої
 • Специфіка кожного з напрямків
 • Як працює Інтернет?
 • Що робити далі?

(36 ак.год)

 • JVM, компілятор, типи змінних, метод main
 • Математичні, логічні, бінарні оператори, if– else, switch
 • Масиви, матриці, цикли for, while, do while. Методи
 • Поняття класу і об’єкту. Поля та методи класу. Створення першого класу
 • Конструктори
 • Модифікатори доступу, гетери та сетери, інкапсуляція, метод toString
 • Композиція, агрегація
 • Наслідування. Клас Object та його методи
 • Абстрактні класи та інтерфейси
 • Оverride, overload. Поліморфізм
 • Enums
 • Collections. Види колекцій, ієрархія класів. List, ArrayList, LinkedList
 • Методи equals, hashCode. Інтерфейс Set, HashSet, LinkedHashSet
 • Інтерфейси Comparable, Comparator. TreeSet
 • Інтерфейс Map та його реалізації TreeMap, LinkedHashMap, HashMap
 • Внутрішні класи. Зв'язок зовнішнього класу з внутрішнім, і навпаки
 • Локальні та анонімні класи. Приклади використання
 • Exceptions. Ієрархія виняткових ситуації
 • Запис та читання з файлів. Об’єкт File
 • Серіалізація. Trancient
 • Блоки try-catch–finally, декларація throws. Свої Exceptions
 • Параметризовані класи. Generics
 • Generics. Наслідування, super
 • Багатопоточність, створення потоків Threads, Runnable
 • Паралельне виконання програм, кооперація потоків
 • Concurrency. ExecutorService. Заплановане виконання потоків

(32 ак.год)

 • Поняття тестування. Види тестування
 • Junit v4
 • JDBC
 • Hibernate XML Mapping
 • Hibernate Annotation
 • Ant
 • Maven
 • PA Hibernate
 • Dynamic Web Project. Tomcat Server
 • Spring Core
 • Spring Core (continue)
 • Spring Annotations
 • Spring MVC
 • DBUnits
 • Maven Module Structure
 • Bootstrap
 • GitHub

(12 ак.год)

Після пройденого курсу розпочинається 2-тижнева безкоштовна практика, під час якої ви можете закріпити знання або отримати відповідь на ваші запитання. Практика проходить на базі Logos IT Academy. Підібрані матеріали максимально наближені до проектів, з якими працюють у софтверних компаніях.

 

У нас безкоштовні консультації
по Java кожної суботи
з 10-00 до 13-00
Не все зрозуміли
на занятті?

Як буде розвиватися твоя кар’єра Java розробника?

1 Крок

Успішне закінчення 5-ти місячного курсу Java в Logos IT Academy, та отримання першого досвіду в розробці проекту

Ти зараз

5 місяців

Junior

$ 300-500 / міс

1-2 роки

Middle

$ 800-1500 / міс

2-3 роки

Senior

$ 1500-3000 / міс

зробіть свій перший крок саме зараз!

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

Для того, щоб отримати актуальну інформацю про умови навчання, ціни і т.д., залиште заявку. Найближчим часом з вами зв’яжеться наш менеджер, щоб відповісти на запитання.

викладачі експрес-курсу java developer

JAVA/JAVA ADVANCED

Заторський Данило

Викладач Logos IT Academy з таких напрямів: Java Core, Java Advanced

Професійний Java розробник з досвідом роботи у ІТ сфері понад 4 роки. За час роботи в індустрії побував на багатьох проектах і охоче поділиться секретами розробки програмного забезпечення використувуючи найсучасніші методології та технології. Особливістю викладання є простота та жартівливий характер донесення інформації, яка доповнюється прикладами з реального життя, що допомагає слухачам легко засвоювати матеріал лекції.

JAVA ANDROID

Модест Ач

Викладач Logos IT Academy з таких напрямів: Java Android

Також володіє Kotlin, Objective-C, C++, C, XML, JSON, Rest, Unity3D, iOS, Photoshop, Illustrator, Agile, Scrum, Android Wear, SQLite. Має чималий досвід роботи над проектами – більше 4 років. Порада своїм підопічним – ставте цілі і йдіть до них, а там і будуть справжні досягнення. Студенти люблять Модеста за розуміння та терплячість. У майбутньому бачить себе працівником Google, та й просто поважною особою в IT світі. Життєве кредо: Головне не участь, а перемога

JAVA

Жеребецький Роман

Викладач Logos IT Academy з таких напрямів: Java Core, Java Android, MySQL, php, phone gab

За більш ніж 4 роки у сфері розробки програмного забезпечення на Java Роман пройшов нелегкий шлях та отримав значні теоретичні і практичні знання в програмуванні на Java. Роман має досвід в аналізі бізнес-процесів, побудові архітектури програмних продуктів і навчанні молодих IT фахівців. На заняттях дає необхідні практичні навики, які стануть в нагоді при співбесіді.

В рамках курсу Java Сore і курсу Java Аdvanced Роман приділяє багато уваги саме практичним аспектам розробки ПЗ, з радістю ділиться знаннями та досвідом.

JAVA/JAVA ADVANCED

Алім Ісмаілов

Викладач Logos IT Academy з таких напрямів: Java Core, Java Advanced

З 2015 року почав викладати Java. Має великий досвід в сфері IT за напрямком Java Web Developming, займається професійно розробкою як Freelancer. Дуже відповідально ставиться до кожної задачі яка перед ним постає. В навчанні намагається максимально зрозуміло розкрити тему з усіх сторін і донести її до кожного, говорить все простою мовою – яка зрозуміла для студентів. Завжди в доброму настрої і з гумором підходить до навчання і тримає добрий контакт з аудиторією. Життєве кредо – «Never give up and always be honest».

JAVA/JAVA ADVANCED

Бандурка Олександр

Викладач Logos IT Academy наступних напрямів: Java Core, Java Advanced, Основи програмування.

Випускник НУБіП, в ІТ сфері понад 3 роки. На кожному занятті наводить приклади з практики. Легко підтримує контакт з студентами та детально відповідає на питання. Включає в уроки ігрові паузи з цікавими логічними задачами які часто зустрічаються на співбесідах в ІТ сфері.

Приймав учать в розробці систем для США, Канади, Ізраілю та для українського ринку! Слухачі люблять Олександра за терпіння і вміння детально пояснити на прикладах навчальний матеріал.

JAVA/JAVA ADVANCED

Горбань Віталій

Викладач Logos IT Academy наступних напрямів: Java Core, Java Advanced, Основи програмування.

Більше 3 років досвід роботи у сфері програмного забезпечення. Брав участь у автоматизації бізнес процесів українських підприємств.

В даний момент є викладачем, та практикуючим розробником програмного забезпечення. У навчанні застосовує більше 60% практичних завдань. Маючи досвід програмування, із задоволенням допомагає новачкам. Тому для нього дуже важливо, щоб навчальний процес був якісним. Застосовує індивідуальний підхід до кожного студента.

JAVA/JAVA ADVANCED

Укста Ігор

Викладач Logos IT Academy наступних напрямів: Java Core, Java Advanced, Основи програмування.

Ігор, має багатий досвід швидкої і якісної розробки програмного забезпечення, як у великих компаніях так і фріланс проектах. У навчальному процесі ставить акцент на практику і швидку, динамічну роботу. Шукає особистий підхід до кожного студента.

Свою карєру програміста почав із закінчення Львівської Політехніки та внутрішніх курсів SoftServe, тому чудово розуміє потреби ІТ компаній та старається дати своїм слухачам необхідні навики. На даний момент працює на Elance.

JAVA/JAVA ADVANCED

Мельничук Богдан

Викладач Logos IT Academy наступних напрямів: Java Core/Java Advance.

Викладач, для якого ділитися досвідом – це справа його життя. В ІТ-сфері з 2011 року. На даний момент працює в Eleks Ltd. Освіту здобував у НУ «Львівська політехніка». Працював над серверними рішеннями для банківських систем.

Має досвід роботи з закордонними компаніями, переважно працює з США. Пам’ятає труднощі з якими колись стикнувся, як початківець, тому намагається такі моменти пояснити просто і доступно. Студенти люблять Богдана за простоту, доступність в поясненнях і за розуміння.

JAVA/JAVA ADVANCED

Сергій Сокол

Викладач Logos IT Academy наступних напрямів: Java Core, Java Advanced, Основи програмування.

Фрілансер з більш як дворічним досвідом в сфері ІТ. Обожнює розробку та викладання. На парах часто наводить приклади з реальних проектів. Має досвід викладання не тільки в ІТ сфері. Фанат Java, девіз «Все, що можна написати на Java я напишу, а на Java можна написати все!». Приймав учать в розробці систем для Ізраілю та для Українського ринку!

JAVA/JAVA ADVANCED

Артем Коваль

Викладач Logos IT Academy наступних напрямів: Java Core, Java Advanced.

Викладач, що має багатий практичний досвід, яким охоче ділиться зі студентами. Під час занять шукає особистий підхід до кожного студента. Старається максимально доповнити теоретичні заняття низкою практичних завдань. Охоче вислуховує запитання, що ставлять студенти, а також досить самокритично ставиться до зауважень. Співпрацює із закордонними компаніями, розробляє проекти для наступних країн – США, Ізраїль, Канада. Окрім того, має низку замовників з України.

JavaScript, HTML/CSS

Петро Жук

Викладач Logos IT Academy з наступних напрямів: JavaScript та HTML/CSS

Петро – викладач життєве кредо якого: "Можливості - необмежені". Показати готовий метод рішення – це не про нього, він завжди намагається наштовхнути учня на рішення, а не вирішити задачу за нього. Так як курс орієнтований на новачків, викладає якомога простіше та доступніше. Дає багато практики у вигляді практичних завдань різного рівня складності. Часто агітує людей у групі до роботи в команді, щоб вони таким чином здобували більше практичного досвіду для роботи в команді на майбутній роботі.

JAVA Core, JAVA Advanced

Микола Шоробура

Викладач Logos IT Academy з наступних напрямів: JAVA Core, JAVA Advanced, MySQL

Позитивний і життєрадісний викладач, який за свій немалий викладацький досвід продемонстрував вміння якісно і цікаво передати знання своїм підопічним.

Студенти люблять Миколу за почуття гумору і готовність допомагати їм впродовж навчання і навіть після його завершення. У викладанні проявляє комунікабельність, харизму, гнучкість та професіоналізм.

JAVA Core, JAVA Advanced

Юліан Бульбук

Викладач Logos IT Academy з наступних напрямів: JAVA Core, JAVA Advanced, MySQL

Викладач з 4-річним досвідом роботи у програмуванні, який любить працювати в команді і займатись перевіркою якості роботи над проектами. Має досвід роботи з іноземними замовниками. Володіє навиками необхідними для розробки архітектури для Баз даних. Студенти люблять Юліана за цікаві домашні завдання та вміння складні речі робити простими.

У майбутньому бачить себе власником ІТ-Компанії по розробці онлайн ігор. Життєве кредо:«Ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні».

MySQL\MSSQL

Андрій Андреїв

Викладач Logos IT Academy з наступних напрямів: MySQL\MSSQL

Випускник НУ “Львівська політехніка” за напрямком комп'ютерні науки. Випускник курсів ЕПАМ BI .Викладач в Інституті підприємництва та перспективних технологій при НУ “ЛП”.

Вміє акцентувати увагу на ключових моментах, вдало подає приклади практичного застосування матеріалу. Багато аргументує, тим самим знаходить підхід до кожного студента. Любить і вміє викликати зацікавленість у студентів та бажання до вирішення поставленого завдання.

Свою роботу будує на наступних принципах: доступність, логічний зв’язок, актуальність в сьогоденні.

Що необхідно знати, щоб розпочати навчання на курсі?

Курс орієнтований на людей, які не мали справи з програмуванням, не мають технічної освіти. Отже, він розпочинається з нуля! Необхідні навики впевненого користувача ПК, налаштування комп’ютера, архіватори, Інтернет, офісні програми.

Навчання на курсах орієнтоване на початківців. Ми забезпечимо вас усім необхідним - сучасна техніка, навчальні матеріали, та ми не володіємо магією. Якщо ви розраховуєте прийти на курси, через раз відвідувати заняття та не виконувати домашнього завдання, то результату ви не отримаєте. Натомість знайдете велику кількість виправдань та людей, які винні у ваших бідах. Пам’ятайте: щоб досягти результату, необхідно працювати, а це того варте!

Ми змушуємо вас думати і самостійно знаходити відповіді на запитання. Коли ви почнете працювати, вам знадобиться саме це вміння, а не набір завчених рішень. Ми вказуємо на кожну помилку, від пробілу в назві ідентифікатора до рядка коду. Отримати найкращі навики та досягти успіху можна, лише вийшовши із зони комфорту.

Запорука успіху - бажання та цілеспрямованість. Ми не гарантуємо вам працевлаштування чи розуміння матеріалу, але ми робимо все для того, щоб зробити з вас фахівця, який готовий розпочати кар'єру в ІТ-сфері.

Курс адаптований для потреб львівських ІТ-компаній. Щоб успішно навчатися,
необхідно виконувати всі вказівки викладачів курсу, а саме:

Відвідувати заняття
Вчасно виконувати
домашні завдання
Читати необхідну
літературу
Виконувати практичні
роботи на заняттях

Ми зацікавлені в тому, щоб усім, хто пройшов навчання, сподобався результат. Якщо у вас є зауваження стосовно курсу, пропозиції чи побажання, пишіть за адресою: info@lgs.lviv.ua

як проходить навчання?

Навчальні матеріали
Опис курсу
Початок
навчання
Заняття
Перевірка
ДЗ
Пояснення теорії предмету
Практична
робота
HTML/CSS
(20 акад. год)
MySql
(20 акад. год)
Основи програмування
(12 акад. год)
Java Core
(36 акад. год)
Java Advanced
(32 акад. год)
Практика
(12 акад. год)

Як розпочати навчання?

01 Залишаєте онлайн-заявку на сайті та очікуєте дзвінка для обговорення всіх деталей.
02 Відвідуєте наш навчальний центр, де вас проконсультують.
03 Укладаєте договір та здійснюєте оплату, після цього ми бронюємо вам місце у групі.
04 Розпочинаєте навчання згідно з графіком.

на даний момент триває запис в групи

(група 5-15 чол.)

16.00 - 17.30 ПН - СР - ПТ 29.03.2017 9 500 грн * ЗАПИС
17.30 - 19.00 ПН - СР - ПТ 29.03.2017 9 500 грн * ЗАПИС
19.00 - 20.30 ПН - СР - ПТ 29.03.2017 9 500 грн * ЗАПИС
20.30 - 22.00 ПН - СР - ПТ 29.03.2017 9 500 грн * ЗАПИС
19.00 - 22.00 ВТ - ЧТ 30.03.2017 9 500 грн * ЗАПИС
16.00 - 19.00 ВТ - ЧТ 30.03.2017 9 500 грн * ЗАПИС

Вартість курсу 11 200 грн, укласти договір та здійснити передоплату у сумі 6 000 грн. необхідно до 24 лютого 2017 р.

При повній оплаті за курс знижка 15% (9 500 грн)

 • Основи програмування
 • HTML/CSS
 • MySQL
 • Java Core
 • Java Advanced
 • Практика
 • Тренінг "Співбесіда в ІТ"
11200
  грн

При повній оплаті за весь курс знижка 15% (9 500 грн)

Реєстрація на курс завершується через:

0
0
0
0
0
0
0
0
ДНІ ГОДИНИ ХВИЛИНИ СЕКУНДИ

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

Для того, щоб отримати актуальну інформацю про умови навчання, ціни і т.д., залиште заявку. Найближчим часом з вами зв’яжеться наш менеджер, щоб відповісти на запитання.

Logos IT Academy

компанії, у яких працюють наші випускникивідгуки

На 99% сайтів компаній, які надають послуги у сфері навчання, ви бачите відгуки, історії успіхів випускників і т.д., але мало хто задумується, що більшість таких відгуків є фейком. Особливо це можна спостерігати на сайтах, де відгуки з фото і нема можливості зареєструватися. Як у будь-якої компанії, у нас є хороші та погані відгуки, які за бажання можна просто прогуглити.

Серед наших студентів є хороші та погані, також є ті, хто платить за навчання, але не відвідує занять, не робить практичних та домашніх завдань, а потім нарікає на якість навчання, і це не заважає залишати відгуки. Тож залишаючи заявку на навчання, ви маєте розуміти: просто відвідувати заняття мало, потрібно долучити максимум зусиль, читати необхідну літературу, робити домашні завдання, та практичні на заняттях, і через деякий час зможете пожинати плоди своєї праці!

З повагою Адміністрація Logos IT Academy. Успіхів та ентузіазму в навчанні!

чому варто стати програмістом?

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

Для того, щоб отримати актуальну інформацю про умови навчання, ціни і т.д., залиште заявку. Найближчим часом з вами зв’яжеться наш менеджер, щоб відповісти на запитання.

Підписатися на новини
та акції

Порекомендуйте курс друзям та
отримайте додаткову знижку 5%