Головна > Програма навчання

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

 • HTML/CSS
 • MySQL
 • Основи програмування
 • Java Core
 • JavaScript
 • Java Advanced
 • Проект
 • Тренінг "Співбесіда в IT"
 • Тренінг "Методологія управління проектами"
 • Тренінг "Як заробити на міжнародному фрілансі UpWork першу 1 000 $"

1Вступ до HTML.

 • Загальна структура сторінки.

2Теги.

 • Парні теги.
 • Одиночні теги.
 • Елементи верхнього рівня.
 • Елементи заголовка.
 • Блокові елементи.
 • Рядкові елементи.
 • Списки.
 • Практична: верстка HTML-сторінки.

3Вступ до CSS.

 • Синтаксис запису.
 • Пріоритетність.
 • Значення CSS властивостей.
 • Способи використання та запису CSS-коду.
 • Класи та ідентифікатори.
 • Практична: виконати стилізацію рядків за домогою вбудованого, глобального та пов'язаного способів.

4div-контейнери, поняття блокової верстки.

 • Використання CSS властивостей.
 • Висота та ширина.
 • Рамки, border & outline.
 • Вирівнювання в ряд за допомогою float & display.
 • Відступи margin & padding.
 • Практична: зверстати загальну структуру сторінки.
 • Зробити надпис "Україна", використовуючи тільки div-контейнери.

5Набір CSS значень для стилізації.

 • Стилізація шрифтів, тексту, фону.
 • Практична: зверстати сторінку та стилізувати її.

6Поєднання селекторів, псевдоелементи та псевдокласи.

 • Практична: зробити меню, стилізувати 3 списки, за допомогою list-style-image, background-image, ::before.

7Верстка повноцінної сторінки.

8Домашнє опрацювання: Таблиці.

 • Практична: створити таблицю, розмалювати її, використовуючи тільки псевдокласи :first-child,:last-child; :nth-child();

9Відносні посилання та якорі.

1Поняття баз даних. Основи MySQL.

 • Реляційна модель даних.
 • Деякі аспекти проектування реляційних баз даних.

2Доступ до бази даних за допомогою JDBC.

 • Формування SQL-запиту.
 • Інструкції щодо маніпуляції з таблицями.
 • Інструкції щодо модифікації даних.
 • Формування SQL-запиту на вибірку.

3Object-Relational Mapping.

 • Зв'язок реляційної моделі з об'єктною моделлю даних.
 • Проектування власної моделі даних за допомогою об'єктів.

4JPA, Hibernate.

 • Hibernate як провайдер JPA.
 • Робота з анотаціями.
 • Запуск та створення БД за допомогою Hibernate.
 • Робота методів persist, merge, remove, find.

5JPQL.

 • Формування SQL-запиту на вибірку.
 • Агрегативні функції, JOIN, ключове слово FETCH.

6Criteria API.

 • Динамічна побудова запитів на вибірку з використанням JOIN & FETCH.

7Індекси бази даних.

 • Поняття індексів, пришвидшення пошуку.

8Транзакції.

 • Поняття транзакцій.
 • Робота з помилками в транзакції.

1Що таке програма, і де її виконують?

 • Де виконують програми.
 • Пристрій комп'ютера, і що нас у ньому цікавить.
 • Постійний запам'ятовуючий пристрій.
 • Оперативна пам'ять.
 • Процесор.
 • Подання даних у пам'яті комп'ютера.
 • Двійкова система числення.
 • Біт, байт.
 • Переведення чисел у двійкову систему числення.
 • Переведення чисел із двійкової системи числення.
 • Низькорівневі мови програмування.
 • Високорівневі мови програмування.
 • На яких за рівнем мовах будемо писати ми?

2Постановка задачі та алгоритми.

 • Що повинна зробити програма.
 • Постановка задачі.
 • Вхідні дані.
 • Вихідні дані.
 • Алгоритми.
 • Поняття алгоритму.
 • Приклади алгоритмів.
 • Навіщо нам алгоритми.
 • Змінні.
 • Що таке змінна.
 • Де в комп'ютері зберігаються змінні.
 • Навіщо потрібні змінні.
 • Розгалуження (в алгоритмах).
 • Що таке розгалуження.
 • Нелінійне виконання коду.
 • Як розгалуження позначають в алгоритмах.
 • Приклади задач і алгоритмів їх розв'язання.
 • Практика: складаємо алгоритми.

3Основи програмування.

 • Компільовані й інтерпретовані мови програмування.
 • Загальна відмінність компільованих та інтерпретованих мов.
 • Приклади компільованих мов.
 • Приклади різних мов.
 • Практика: пишемо Hello World.
 • Вибираємо мову програмування.
 • Яка програма буде виконувати код.
 • Hello Word!
 • Змінні.
 • Як оголосити змінну.
 • Як записувати значення у змінні.
 • Як зчитувати значення зі змінних.
 • Типи даних.
 • Що таке тип даних.
 • Числа.
 • Рядки.
 • Булевський тип.
 • Інші типи даних.
 • Розгалуження (в коді).
 • Функції.
 • Що таке функція.
 • Призначення функцій.
 • Прибираємо повторюваний код.
 • Область видимості.
 • Повернення значень з функції.
 • Практика.

4Мови програмування.

 • Цикли.
 • Що таке цикли.
 • Види циклів.
 • Приклади використання циклів.
 • Масиви.
 • Що таке масиви.
 • Приклади використання масивів.
 • Практика.
 • Огляд сучасних мов програмування та їх призначення.
 • Мови для розробки сайтів.
 • Мови для розробки настільних додатків.
 • Мови для розробки програм під мобільні пристрої.
 • Специфіка кожного з напрямків.
 • Як працює Інтернет?
 • Що робити далі?
 • JVM, компілятор, типи змінних, метод main
 • Математичні, логічні, бінарні оператори, if– else, switch
 • Масиви, матриці, цикли for, while, do while. Методи
 • Поняття класу і об’єкту. Поля та методи класу. Створення першого класу
 • Конструктори
 • Модифікатори доступу, гетери та сетери, інкапсуляція, метод toString
 • Композиція, агрегація
 • Наслідування. Клас Object та його методи
 • Абстрактні класи та інтерфейси
 • Оverride, overload. Поліморфізм
 • Enums
 • Collections. Види колекцій, ієрархія класів. List, ArrayList, LinkedList
 • Методи equals, hashCode. Інтерфейс Set, HashSet, LinkedHashSet
 • Інтерфейси Comparable, Comparator. TreeSet
 • Інтерфейс Map та його реалізації TreeMap, LinkedHashMap, HashMap
 • Внутрішні класи. Зв'язок зовнішнього класу з внутрішнім, і навпаки
 • Локальні та анонімні класи. Приклади використання
 • Exceptions. Ієрархія виняткових ситуації
 • Запис та читання з файлів. Об’єкт File
 • Серіалізація. Trancient
 • Блоки try-catch–finally, декларація throws. Свої Exceptions
 • Параметризовані класи. Generics
 • Generics. Наслідування, super
 • Багатопоточність, створення потоків Threads, Runnable
 • Паралельне виконання програм, кооперація потоків
 • Concurrency. ExecutorService. Заплановане виконання потоків
 • JUnit
 • Lambda expression
 • Stream API
 • Змінні.
 • Динамічна типізація.
 • Цикли.
 • Масиви.
 • Функціїі.
 • Об'єкти.
 • Замикання.
 • Модулі.
 • Події.
 • JQuery.
 • Ajax.
 • JSON.
 • Maven
 • Spring core
 • Spring annotation
 • Spring Data JPA
 • Servlet API
 • JSP
 • JSTL
 • Spring MVC
 • Apache Tiles
 • Bean validation
 • Argument-resolver
 • Pagination
 • Multipart resolver
 • Spring security
 • Js core
 • Jquery
 • REST
 • Imap client
 • Git & GitHub

Після пройденого курсу розпочинається 2-тижнева безкоштовна практика, під час якої ви можете закріпити знання або отримати відповідь на ваші запитання. Практика проходить на базі Logos IT Academy. Підібрані матеріали максимально наближені до проектів, з якими працюють у софтверних компаніях.

1Етапи рекрутингового процесу.

 • Скринінг профайлів / CV
 • Скринінг інтерв'ю (phone call / skype call)
 • Інтерв'ю
 • Оцінка кандидата
 • Прийняття рішення
 • Фідбек від попередніх роботодавців (не завжди!)
 • Job offer
 • Процес найму
 • Онбординг кандидата

2Етапи співбесіди.

 • HR інтерв'ю
 • Технічне інтерв'ю
 • Інтерв'ю з клієнтом

3Варіанти проведення тех. інтерв'ю.

 • Технічні та нетехнічні
 • Опитування
 • Практичні кейси
 • Питання - відповідь (по проектам, зазначеним технологіям, сертифікації)
 • Технічне завдання на час
 • Домашнє технічне завдання на час

4Інтерв'ю питання.

 • Традиційні
 • Поведінкові
 • Культурні/li>
 • Логічні
 • Остаточні вирішальні питання

SCRUM - це технологія розробки програмного забезпечення.


У неї також входять:
• вивчення ринку IT технологій
• визначення ключових цінностей готового ПО
• Розробка та підтримка хмарних технологій
• забезпечення безпеки IT продуктів при використанні клієнтом
• поведінка технологічних досліджень і дослідів в IT сфері


На тренінгу ми розглянемо кожен з цих пунктів максимально докладно і доступно. А також ви дізнаєтеся, в якій цікавій і захоплюючій формі проходить робота в команді з SCRUM ментором. Все це про комунікації. Все це про вміння грамотно взаємодіяти в колективі, ефективно співпрацювати з усіма колегами і досягати максимальних результатів. На сьогоднішній день більше 80% найпрестижніших IT компаній використовують в роботі технологію SCRUM.

Фріланс - це те, що відмінно годує найуспішніших і незалежних айтішників. Звичайно, ви хочете влаштуватися на роботу в престижну IT компанію, щоб потім похвалитися друзям і показати іменний пропуск будинку. Але в гонитві за цим загальноприйнятим авторитетам «великої людини» ви забуваєте про гроші і вільний час. Звичайно, будучи навіть хорошим Джуном, ви заробите ваші 600 $ в місяць в IT компанії, але це далеко не межа ваших можливостей. Адже виконуючи ту ж саму роботу на фрілансі для різних замовників, ви зможете заробити в два, а то і в три рази більше, витрачаючи плюс-мінус ті ж зусилля.


На тренінгу ви як раз і дізнаєтеся, як завоювати авторитет фрілансера, до якого всі біжать за допомогою і несуть долари в дзьобі. І, звичайно ж, вас чекає покрокова інструкція, як стати таким затребуваним фрілансером, і при цьому мати набагато більше вільного часу і поваги, ніж штатний співробітник навіть великої IT компанії.

Забронюй місце в групі зі знижкою 35%!

Залиши заявку
Сформуємо цілі
Визначимо рівень знаньРозповімо про навчальну платформу
Для того, щоб отримати актуальну інформацю
про умови навчання, ціни і т.д., залиши заявку. Найближчим часом з тобою зв'яжеться наш менеджер, щоб відповісти на запитання.Навчання починається з самих основ! Переглянь відео!